Uw Riool Verstopt

Published Jun 09, 21
5 min read

Verstopping Riool Melden In de buurt

Dat ligt er maar net aan wat u met de huisbaas contractueel bent overeengekomen op dit gebied. U kunt het beste eerst contact opnemen met de huisbaas in dit geval, want mogelijk dat die een samenwerkingsverband heeft met een gespecialiseerd rioolbedrijf bij u in de buurt.

Uit ervaring weten wij dat dit per opdracht verschilt. De tijd die nodig is varieert tussen 10 minuten en 1,5 uur, in het geval er sprake is van een complexe verstopping. Houdt er dan ook rekening mee dat er een aantal uren iemand beschikbaar dient te zijn in het pand zodra er een rioolexpert ter plaatse komt.

Riolering

Het komt regelmatig voor dat wij worden ingeschakeld voor het verhelpen van een rioolverstopping die zich ook bij de buren voordoet. Indien een opdracht door u beide gezamenlijk aan ons is verstrekt, kan dat voordeliger uitpakken aangezien de voorrijkosten dan worden verdeeld. Echter, voor de overige kosten ligt het niet altijd voor de hand dat de kosten op gelijke basis met de buren worden gedeeld. Stelt u zich maar eens voor, dat het rioolprobleem bij u in slechts 10 minuten verholpen is en dat er bij de buren een uur is gewerkt en er zelfs een camera inspectie is uitgevoerd.

Het eerder genoemde voordeel van voorrijkosten blijft dan nog wel een interessant aspect.

Verstopping Riool Melden In de buurt

Ja, oude rioolleidingen bevatten doorgaans veel aangekoekte resten. Zeker wanneer deze leidingen niet regelmatig worden gereinigd blijven de verstoppingsproblemen terugkeren op regelmatige basis. U doet er in dit geval verstandig aan om een rioolspecialist ter plaatse te laten komen om een plan van aanpak te laten opstellen voor periodiek onderhoud.

Ja, want waar er bij particulieren doorgaans gewerkt kan worden met een ontstoppingsmachine, merken wij dat bij bedrijven vaker de hogedrukspuit wordt ingezet. De leidingen bij bedrijven krijgen het zwaarder te verduren over het algemeen en dat vraagt om een krachtigere en duurzamere oplossing. Gelukkig is ons materieel geoptimaliseerd voor alle situaties.

Riool Ontstoppen? - Verstopte Riolering in de regio

De ervaring leert dat bij nieuwbouw rioolproblemen minder vaak voorkomen. Echter, nieuwbouw is zeker geen garantie op een perfecte riolering. Zo kunnen er constructiefouten aan de orde zijn, waardoor men constant hinder ondervindt van een slechte doorstroming van het afvalwater, met alle gevolgen van dien. Er zit dan in feite niets anders op dan de leidingen opnieuw aan te leggen en dat is een taak die kostbaar is en om die reden vaak wordt uitgesteld.

Dat ligt er aan wat er in de polisvoorwaarden staat vermeld. In een aantal gevallen zal een rioolverstopping beslist niet worden vergoed. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van opzet of grove nalatigheid. Voordat u een rioolbedrijf inschakelt, kunt u het beste eerst de verzekeringsmaatschappij opbellen om uw vraag voor te leggen.

Riool Verstopt, Wat Te Doen En Wie Betaalt Wat?

Riool Ontstoppen De Mogelijkheden En De Kosten Op Een Rijtje.  Riool Ontstoppen - Riolering Verstopt
Verstopping In Uw Afvoer Of Riolering?  Riolering, Problemen In de buurt

Dat verschilt per geval. Wanneer de doorstroming in een rioolleiding niet goed is, kunnen de nare luchtjes weer naar boven komen. Echter, rioolstank kan ook een andere oorzaak hebben dan een verstopping. Een probleem met de beluchter of een breuk in de rioolleiding kan ook aan de orde zijn. Een expert ter plaatse kan dat het beste voor u vaststellen.

Wanneer de situatie het toelaat, is een hogedrukreiniger het meest effectief. Vooral bij zware verstoppingen komt deze machine van pas. De aangekoekte resten aan de binnenkant van de rioolleiding worden beter verwijderd onder hoge druk dan met een ontstoppingsmachine die met een spiraal werkt.

Verstopping Riolering in de regio

Ja, maar dat geldt alleen voor de specifieke verstopping die verholpen is. Een rioolleiding kan in de toekomst op een andere manier verstopt raken en dat is in een aantal gevallen onvermijdelijk. Wanneer u het risico op verstoppingen beperkt wilt houden, dan kunt u het beste periodiek onderhoud laten plaatsvinden.

Wij zijn geen voorstander van het gebruik van ontstoppingsmiddel. Regelmatig ervaren wij dat lijm en bevestigingsmaterialen beschadigd zijn geraakt door ontstoppingsmiddel. Het resultaat van ontstoppingsmiddel laat dan ook zeer te wensen over. Het ontstoppingsmiddel is dan wel goedkoop in aanschaf, maar de gevolgen van een beschadiging aan de rioolleiding zijn doorgaans veel hoger dan wanneer u de verstopping had laten verhelpen door een gespecialiseerd bedrijf. Een rioolleiding kan gaan lekken als gevolg van het gebruik van ontstoppingsmiddel. Zo een lekkage kan in uw pand of dat van de buren een ravage veroorzaken.

Hoe Meld Ik Een Rioolverstopping? in de regio

In principe wel, zolang er voldoende toegangspunten zijn (inspectieputten etc.). Bij een rioolleiding van 100 meter en langer is het raadzaam dat u de rioolexpert van tevoren op de hoogte brengt. Verstopping riool melden. In deze situatie is het onmogelijk om de leiding met een spiraal te ontstoppen, want die zijn te kort (50 à 60 meter). Het doorspuiten van de leiding is voor lange rioolleidingen dan ook de meest voor de hand liggende oplossing.

Dit kan twee oorzaken hebben: 1. De rioolleiding wordt niet goed gebruikt 2. Er is een structureel probleem in de leiding dat dient te worden opgelost. Schakel een rioolexpert in om een grondige rioolinspectie te laten uitvoeren - Verstopping riool melden. Het laten uitvoeren van een rioolcamera inspectie kan in korte tijd inzichtelijk maken wat de oorzaak is van de rioolverstopping. Mogelijk dat een breuk of een constructiefout zorgt voor verstoppingen die telkens terugkeren.

Hoe Meld Ik Een Rioolverstopping?

Dat is zeker mogelijk, want door een verzakking van de rioolleiding wordt de doorstroming beperkt. Er zit in dat geval niets anders op dan de leiding op te graven en een rioolreparatie uit te voeren.De prijs voor het ontstoppen van een riolering wordt bij de meeste bedrijven vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid tijd of meters die nodig zijn om de riolering verstoppingsvrij te kunnen maken. Gemiddeld ligt het totaalbedrag voor het ontstoppen van een riolering rond de €250 (inclusief btw). Meestal kan er van tevoren een prijsopgave worden verstrekt, maar in een aantal situaties dient een rioolexpert eerst ter plaatse te komen om meer inzicht te krijgen in het rioolprobleem.

More from Afvoer

Navigation

Home

Latest Posts

Elektrotechniek Franeker

Published Sep 22, 21
7 min read

Hoe Maak Je Je Huis Energiezuiniger

Published Sep 19, 21
4 min read